top of page
מיכל ברש  - פואה משלימה לנשים לוגו, לינק לדף הבית

הקוסמת?


היא קראה לי "הקוסמת" אני? ממש לא! הייתי שם רק כדי לכוון.

היא- בת 63, לא לפני הרבה זמן חוותה אירוע טראומתי, עלתה לארץ בעקבות הצעת עבודה ולאחר זמן מה פוטרה.

מהר מאד הצליחה לאסוף את השברים והקימה עסק, פרויקט חברתי מדהים. כאשר פגשתי אותה לראשונה אצלי בקליניקה, היא דיברה את הטראומה לאורך הטיפול. כמובן שדברים נוספים עלו על אורחות חייה. הצלחנו לזהות את הנק' לעבודה, התובנה- הגיעה, וכבר אחרי הטיפול הראשון עשתה שינוי משמעותי (בכוחות עצמה) והשיפור ניכר ונשמר. בזן שיאצו אנחנו עובדים לפי 5 צירים: 3 צירי תנועה ו-2 צירי תודעה. יש מטופלים שדרך צירי התנועה אני מכוונת ומחברת אותם לתודעה: הוויה, הטמעה וחיבור ללב. ויש מטופלים כמוה שכל כך מחוברים ללב כך שההטמעה וההתמרה של התובנות מיד יוצרות תנועה ושינוי

כל שנותר הוא רק להיות ולכוון אותם לתנועה. אז מי כאן הקוסמת? (וזו לא אני (-: )

שלך, מיכלbottom of page